• มีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยให้บริการ
  • บริการของทางบริษัท เน้นที่ตลาดการบริการและการท่องเที่ยวของลูกค้าชาวญี่ปุ่น
  • ทางบริษัทมีเจ้าหน้าที่ประจำที่เมืองโตเกียวและมีความเชี่ยวชาญในการจัดทำเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นคุณภาพสูง โดยใส่ใจในเรื่องเนื้อหาการแปลเป็นพิเศษ
  • ราคาของทางบริษัท เป็นหนึ่งในราคาที่ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรมการแปลและการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์เป็นภาษาญี่ปุ่น
  • ท่านลูกค้าสามารถชำระค่าบริการแปลภาษาและจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์เป็นภาษาญี่ปุ่นตามจำนวนคำ หรือในอัตราที่ตกลงกัน
  • ทางบริษัท มีทรัพยากรที่สามารถรองรับทั้งงานโปรเจคขนาดใหญ่และโปรเจคขนาดเล็ก
  • ทางบริษัทจะทำเว็บไซต์ของคุณให้รองรับ SEO ได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • บริการแปลภาษาของ EverGreen สามารถสร้างเนื้อหาเว็บไซต์ทั้งแบบสแตติกและไดนามิค ด้วย flash, html, java ฯลฯ