บริษัทแปลภาษา เอเวอร์กรีน ทรานสเลชั่น เซอร์วิส คือผู้ชำนานการในด้าน การท่องเที่ยว การโรงแรม ทัวร์ (นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น)
動画を再生する

บริการแปลเว็บไซต์ สำหรับผู้ที่ต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ขั้นตอน การแจ้งราคา วิธีการสมัคร และการรับมอบงาน

ขั้นตอนการรับงาน

มื่อตกลงว่าจ้างกันแล้ว ขอให้ท่านเติมข้อความลงบนใบแจ้งราคา หลังจากนั้น ให้ท่านอัพโหลดต้นฉบับที่ต้องการแปล กรณีที่ท่านต้องการแปลเวปไซด์ ให้ท่านเติมข้อความลงบน URL


ใบแจ้งราคา

เมื่อมีการตกลงว่าจะว่าจ้างกันแล้ว ให้ส่งผลการแจ้งราคา ภายใน2 วันทำการ


การสั่งออเดอร์

หลังจากที่เราได้รับใบส่งผลการแจ้งราคา ที่แสดงจำนวนเงิน วันรับมอบงาน และกำหนดวันชำระเงินแล้ว งานแปลถึงจะเริ่มขึ้น ดังนั้น ขอให้ท่านส่งอีเมล์ยืนยันด้วย


งานแปล


การรับงาน

หากท่านมีความประสงค์ใช้แบบฟอร์มใด ขอให้ระบุข้อมูลมาด้วย


การติดตามผลงาน

หากต้องการแก้ไขข้อความ ให้ส่งเรื่องภายใน 2 สัปดาห์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด

ブログ

เราทำการปรับปรุงโฮมเพจโฉมใหม่แล้ว

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ขอขอบคุณที่แวะมาเยี่ยนชมโฮมเพจของบริษัทของเราค่ะ ในครั้งนี้ทางเอเวอร์กรีนของเราได้ทำก …

PAGETOP