บริษัทเอเวอร์กรีนทรานสเลชั่น เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2011 ให้บริการแปลภาษาโดยเริ่มจาก แปลภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น, ภาษาจีน-อังกฤษ, ภาษาจีน-ญี่ปุ่น, ภาษาไทย-อังกฤษ, ภาษาเวียดนาม-อังกฤษ, ภาษาเวียดนาม-ญี่ปุ่น และภาษาอื่น ๆ อีกมากมาย
ทางบริษัทมุ่งเน้นการบริการแปลภาษาที่มีคุณภาพสูงในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยอัตราค่าบริการที่เหมาะสมซึ่งคำนึงถึงค่าใช้จ่ายของลูกค้าเป็นหลัก มีเจ้าหน้าที่แปลภาษาที่เพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์อันยาวนาน พร้อมทั้งมีเจ้าของภาษาและบรรณาธิการคอยตรวจเช็กงาน

แปลภาษาสำหรับการท่องเที่ยว การโรงแรม ทัวร์

ประเทศญี่ปุ่นมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกว่า 100 ล้านคน ซึ่งมากเป็นอันดับ 4 ของโลก และแค่ในปี 2015 ก็มีชาวญี่ปุ่นเดินทางไปต่างประเทศกว่า 18 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นส่วนมากจะใช้อินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูลและซื้อผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมการบริการผ่านทางออนไลน์
การแปลและจัดทำเว็บไซต์การบริการของคุณให้เป็นภาษาญี่ปุ่นจะช่วยให้คุณเข้าถึงตลาดนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นได้โดยตรง

บริการแปลภาษาของ EverGreen มีความเชี่ยวชาญในการช่วยให้อุตสาหกรรมการบริการสามารถก้าวข้ามผ่านกำแพงภาษา และเข้าถึงลูกค้าใหม่ชาวญี่ปุ่นหลายล้านคนได้
ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการแปลและจัดทำเว็บไซต์อุตสาหกรรมการบริการเป็นภาษาญี่ปุ่น ประกอบกับการที่เราตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น บริการแปลภาษาของ EverGreen จะสร้างเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณให้เข้ากับเครื่องมือค้นหาของญี่ปุ่นได้ดี อีกทั้งดูเป็นและรู้สึกได้ถึงความเป็นเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่นจริง ๆ